Svedectvo dievčatka v utečeneckom tábore

Pretože,

som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Mt 25,35–36

si teraz kladieme otázku,

… kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťavideli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?

a hľadáme na ňu odpoveď.

Nakoľko každý rok narastá počet utečencov vo svete a dosahuje v súčasnosti (2015) vyše 80 miliónov ľudí ročne…

odpoveď

Vízia

Chceme zmierniť utrpenie utečencov a vytvárať podmienky k tomu, aby sa tí, ktorí prejavia túžbu žiť na Slovensku a majú schopnosť integrovať sa do našej spoločnosti, stali jej plnohodnotnými členmi. …viac

Cieľ projektu

Image

Vytvoriť

materiálne, sociálne a právne podmienky k tomu, aby sme umožnili presídlenie aspoň 20 rodín a ich následnú integráciu. …viac

V regióne

Nitry a najbližšieho okolia vytvoriť k tomu sieť dobrovoľníkov pozostávajúcu minimálne z 300 fyzických a právnických osôb. …viac