Cieľ projektu v roku 2015

Vytvoriť materiálne, sociálne a právne podmienky k tomu, aby sme umožnili presídlenie aspoň 20 rodín a ich následnú integráciu.

V regióne Nitry a najbližšieho okolia vytvoriť k tomu sieť dobrovoľníkov pozostávajúcu minimálne z 300 fyzických a právnických osôb.

Pritom

Pomáhame ľuďom v núdzi, bez ohľadu na ich vierovyznanie.

Vzhľadom na kultúrny a spoločenský kontext Slovenska a dramatickú situáciu kresťanov, ktorí okrem hrôz vojny čelia aj prenasledovaniu kvôli viere, prioritne pomáhame kresťanským utečeneckým rodinám.

Vytvárame také podmienky, aby zostali na Slovensku minimálne po dobu 5 rokov a aktívne sa začlenili do vzdelávacieho a pracovného procesu a stali sa integrovanou súčasťou spoločnosti.

Utečencov umiestňujeme v Nitre a okolí, kde zabezpečujeme ich vzdelávanie a sociálnu adaptáciu.

Vytvárame podmienky k tomu, aby vláda SR pristúpila k presídleniu alebo  prijatiu utečencov najmä zo Sýrie a severného Iraku.

Ponúkame spôsob integrácie utečeneckých rodín do spoločnosti prostredníctvom záväzku ku konkrétnej pomoci.

Hodnoty ktoré vyznávame