Ako môžete pomôcť Vy?

Ponúknuť svoju nehnuteľnosť na ubytovanie utečencov (Vaším zmluvným partnerom by bolo občianske združenie, nie priamo utečenci).

Pomôcť pri zariaďovaní domácnosti.

Prijať službu tútora utečeneckej rodiny, ak žijete v  blízkosti plánovaného ubytovania. To znamená pomôcť v bežných záležitostiach, byť pre nich osobou najbližšieho kontaktu.

Ponúknuť svoju odbornú pomoc (napr. výučba jazyka, právne a sociálne poradenstvo, psychologická pomoc atď….)

Pomôcť so šírením objektívnych informácií o danej problematike a aj o konkrétnych príbehoch jednotlivcov a rodín.

Pomôcť s administratívou a komunikáciou na web stránke.

Prispieť svojimi financiami.

Podporiť duchovne.