Preto

Sme presvedčení, že je našou povinnosťou pomôcť každému, kto je v núdzi. Cítime potrebu vytvoriť širokú platformu ľudskej, profesionálne odbornej, širokospektrálnej pomoci pri vyhľadávaní, presídlení a integrácii imigrantov do našej spoločnosti, postavenej na kresťanských princípoch.

A to v úzkej spolupráci s každým jednotlivcom, profesijnými organizáciami, vládou a štátnymi orgánmi a organizáciami i náboženskými a mimovládnymi organizáciami. Do tohto zámeru vkladáme svoj čas, energiu, skúsenosti, kontakty i prostriedky.

Vízia

Chceme zmierniť utrpenie utečencov a vytvárať podmienky k tomu, aby sa tí, ktorí prejavia túžbu žiť na Slovensku a majú schopnosť integrovať sa do našej spoločnosti, stali jej plnohodnotnými členmi.

Cieľ projektu v roku 2015
Image