Ako venovať 2 % či 3%

Milí priatelia,

je čas, kedy sa rozhodnúť komu darovať 2 % z Vašich daní. I tento rok sa môžete rozhodnúť pre naše občianske združenie. Uplynulý rok bol náročný pre nás všetkých v mnohých smeroch, najmä však vojnovým konfliktom na Ukrajine. Naším hlavným poslaním je pomoc ľuďom v núdzi bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti či náboženského vyznania. Týmto poslaním naplno žijeme. Aktuálne našou hlavnou náplňou je pomoc odídencom z Ukrajiny. Aj vďaka Vaším 2 % budeme môcť intenzívnejšie pomáhať tým, ktorí pomoc skutočne potrebujú.

ZAMESTNANEC

 • do 15.02.2023 informujte vášho zamestnávateľa, že chcete darovať 2 %, zamestnávateľ vám na základe žiadosti vystaví potvrdenie o zaplatení dane,
 • z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte sumu 2 % (3 %) na darovanie
 • ak ste v roku 2022 odpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, môžete darovať až 3 %. Toto potvrdenie v prípade potreby vystavíme.
 • stiahnite si, vyplňte a podpíšte  tlačivo VYHLÁSENIE. Sú tam predvyplnené údaje našej organizácie.
 • pre kontrolu: Presné údaje o našej organizácii v notárskom registri:
  Pokoj a dobro – pomoc núdznymPoučenie k vyhláseniu
 • Na daňový úrad v mieste Vášho bydliska  treba poslať/odovzdať: 

  Tlačivo vyhlásenia,

  Potvrdenie o zaplatení dane (zamestnávateľ)

  a v prípade darovania 3 % aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti (my, alebo iná organizácia) do 31.3.2023 

FYZICKÁ OSOBA (NIE ZAMESTNANEC)

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, môže v daňovom priznaní určiť, komu poukáže 2 % alebo 3 % z podielu ním zaplatenej dane.

– v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte časť VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. V daňovom priznaní typu A je to VIII. oddiel na strane 5 a v daňovom priznaní typu B XII. oddiel na strane 12.
Ak ste v roku 2022  odpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie (vieme vystaviť), môžete darovať nie 2 %, ale 3 %. Vypočítajte 2 %, resp. 3 % z dane, vpíšte do príslušného riadku. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 
Potvrdenie sa dodáva k daňovému priznaniu.  Okrem toho vpíšte krížik do kolonky „spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane“.

vyplňte údaje o prijímateľovi, naše údaje  viď link Pokoj a dobro – pomoc núdznym (IČO je nutné zarovnať SPRAVA), a sumu.

daňové priznanie je potrebné podpísať, aj v časti pre VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane


– riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Štandardne môže právnická osoba poukázať 1 % dane. Ak však okrem poukázania dane nám do podania daňového priznania  darujete finančný dar vo výške minimálne 0,5 % z Vašej dane (darovacia zmluva), potom  nám v daňovom priznaní môžete poukázať až 2 %. Podiel z daní môžete poukázať viacerým organizáciám.


Link na našu organizáciu a údaje v notárskom registri
Pokoj a dobro – pomoc núdznym (IČO je nutné zarovnať SPRAVA)

Ak právnická osoba v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA finančný dar vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel hocijakej organizácii, môže poukázať 2 % z dane. Inak môže poukázať iba 1 % z dane.  V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplníte aj časť VI. na strane 12. 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Vyhlásenie a potvrdenie – sa dá taktiež priamo vyplniť do systému finančnej správy:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Ďakujeme!

Image