Hodnoty ktoré vyznávame

Rešpekt ku každej ľudskej bytosti.

Viera v Božiu pomoc a v silu modlitby.

Nádej pri vnímaní budúcnosti.

Odvaha pri zasadzovaní sa za práva a dobro núdznych ľudí.

Dialóg a pohostinnosť ako nástroj budovania medziľudských vzťahov.

Súdržnosť rodiny.

Zodpovednosť v konaní.

Spôsoby a metódy ktoré používame