Spôsoby a metódy ktoré používame

Pracujeme dobrovoľne a zadarmo. Všetky vyzbierané prostriedky sú použité pre službu utečencom. Vďaka konkrétnym informáciám na web stránke viete, komu pomáhate.

Viac potrebujeme Váš čas, silu, ochotu, námahu, dobré srdce, ako peniaze.

Aktivizujeme sa prostredníctvom osobných kontaktov, sociálnych médií.

Objektívne komunikujeme o utečencoch, ich stave, potrebách a  integrácii.

Pozitívnymi príkladmi integrácie imigrantov pomáhame zlepšiť verejnú mienku.

Úzko spolupracujeme s  Migračným úradom MV SR, s Kongregáciou pre východné cirkvi a miestnymi kresťanskými komunitami.

V koordinácii s príslušnými úradmi vyberáme konkrétnych utečencov, ktorí buď už sú v azylovom konaní na území SR, alebo iniciujeme a aktívne napomáhame pri presídlení vybraných utečencov, tak aby boli vylúčené väzby na rizikové skupiny z pôvodného prostredia.

Dodržiavame zákony SR a postupy stanovené zákonom o azyle a usmernenia ministerstva vnútra SR.

Získavame známe osobnosti pre podporu projektu a jeho akceptáciu v spoločnosti.

Riziká a ich kontrola