Zdroje

Zdroje pomoci utečencom:

  • dary fyzických a právnických osôb
  • sponzorské príspevky
  • čas dobrovoľníkov

Ubytovanie imigrantov riešime prostredníctvom ľudí a inštitúcii, ktorí sú ochotní poskytnúť nehnuteľnosti.

Všetko, na čo máme sily a schopnosti, robíme svojpomocne.

Oblasti pomoci