Sociálny podnik

Založili sme sociálny podnik Breco s.r.o. Slúži na vytvorenie vhodných pracovných príležitostí a sprievodnú sociálnu asistenciu ľuďom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Kúpou našich výrobkov pomáhate ľuďom v núdzi. Zisk je v plnej miere použitý na sociálnu a charitatívnu službu. Vyrábame zaujímavé produkty z dreva a textilu a materiály pre modelovanie.
„Práca je každodenným vyjadrením lásky“ (Ján Pavol II.)

 

viac o Breco ...