Na čo budú použité vaše peniaze

  • transport ľudí z hranice do cieľových destinácií, kde budú ubytovaní
  • hygienické balíčky podľa špecifikých potrieb jednotlivých osôb
  • náklady na sociálnych pracovníkov, ktorí utečencom pomôžu vybaviť štatút dočasného útočiska, vďaka čomu budú môcť využívať niektoré podporné štátne mechanizmy. Následne im sociálni pracovníci
  • pomôžu vybaviť registráciu v zdravotnej poisťovni; nájdu im lekárov podľa špecializácií, ktoré potrebujú; pomôžu im začleniť sa na pracovný trh a stať sa čím skôr nezávislými od externej pomoci; deťom pomôžu zaradiť sa do škôl.
  • psychologická pomoc a ostatné druhy špecializovanej pomoci
  • nevyhnutné náklady súvisiace s ubytovaním
  • školské potreby
  • náklady na prevoz vyzbieraných vecí do zberných centier, odkiaľ budú prevezené na Ukrajinu, alebo použité pre vojnových utečencov na Slovenksu
Pomoc Ukrajine Pomôžte finančne prostredníctvom kampane na DARUJME.sk